06-10236313 info@yinyangbalance.nl

Voorwaarden

1. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die in de studio’s van YinYang Balance worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.

2. Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website als je zeker wilt zijn of de les doorgaat.

3. YinYang Balance is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.

4. In de vakanties kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder of geen lessen zijn, zie hiervoor het lesrooster.

5. YinYang Balance biedt flexibele abonnementen en rittenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. YinYang Balance biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.

6. Een abonnement heeft een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel is de klant zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en YinYang Balance biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.

7. Abonnementen en rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les. Bij overtreding kan € 151,00 euro in rekening worden gebracht (regeling diefstal).

8. Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.

9. YinYang Balance behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. Hoewel het rooster normaal alleen wordt uitgebreid, accepteert de deelnemer dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits YinYang Balance blijft voldoen aan het afgesproken aanbod van de lessen.

10. Een langere abonnementstermijn biedt voordelen, maar er is ook een groter risico. YinYang Balance biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag (ook niet bij verhuizingen). Houdt hier rekening mee bij het bepalen van de abonnementskeuze.

11. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. Je kunt tot 24 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat middels een sms op M: 06-10236313. Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.

12. Het abonnement gaat direct in na betaling en het volgen van je eerste les.

error: Content is protected !!