06-10236313 info@yinyangbalance.nl

Heling vd Voorouderlijke Lijn

Heling van de voorouderlijke lijn          Vaak wordt verondersteld dat onze voorouders tot het verleden behoren en hun afwezigheid van de fysieke dimensie een indicator is dat zij afwezig zijn van ons huidige leven. Deze veronderstelling is helemaal sterk als ze vele jaren...

Alchemie vd Vijf Elementen 7 – in het centrum blijven

Alchemie vd Vijf Elementen 7 – ‘in het centrum blijven tijdens snel veranderende tijden’ De titel van hexagram 38 van de I Tjing is ‘De Tegenstelling’ en het hoofdthema is om het centrum behouden, hoe uitdagend de situatie ook wordt.  We leven in een periode...

Alchemie vd Vijf Elementen 6 – Transformeren v angst in tijden v crisis

Alchemie vd Vijf Elementen 6 – ‘transformeer angst en bezorgdheid in tijden van crisis’ Angst is een van de oorspronkelijke menselijke emoties en een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van ziekte en disfunctionele relaties. Tegenwoordig lijkt het erop...

Alchemie vd Vijf Elementen 5 – Transformeren van zelfafwijzing naar zelfacceptatie

Alchemie vd Vijf Elementen 5 – ‘zelfafwijzing, schuld en schaamte veranderen in zelfvergeving en zelfacceptatie’ Eén van de diepste vormen van lijden in onze cultuur is de pijn die gepaard gaat met het gevoel dat er iets met ons mis is. Onbehandeld, veroorzaakt...

Alchemie vd Vijf Elementen 4 – Versterken v Vergevingsgezindheid

Alchemie vd Vijf Elementen 4 – ‘transformeer woede en haat en versterk vergeving’ Wanneer we met pijn worden geconfronteerd zijn er twee wegen te gaan: de weg van vergeving of de weg van vasthouden aan de slachtoffer-rol; de ene keuze bekrachtigd ons en de...

Alchemie vd Vijf Elementen 3 – het Harmoniseren vd Meridianen

Alchemie vd Vijf Elementen 3 – ‘het Harmoniseren vd Meridianen’ De hogere frequenties van mededogen en de aanhoudende positieve emoties worden gebruikt op dit niveau om het hele meridiaansysteem te harmoniseren. In normale omstandigheden, is het centrale kanaal...

Alchemie vd Vijf Elementen 2 – Versterken vd Positieve Emoties

Alchemie vd Vijf Elementen 2 – ‘Versterken vd Positieve Emoties’ In het eerste niveau van de harmonisatie van de Vijf Elementen werken we aan het wissen van het verleden, het afsluiten van de cycli en leren we om negatieve emoties te transformeren in pure...

Alchemie vd Vijf Elementen 1- Heling vh Emotionele Verleden

Alchemie vd Vijf Elementen 1 – ‘Heling vh Emotionele verleden’ Een van de acht principes voor energetische heling  is het leren om te voltooien wat we beginnen. Afwerking is belangrijk, omdat elke keer als we iets beginnen, wij een cyclus van energiestroom op...

de 4 pilaren van onze bestemming

De 4 pilaren van onze bestemming Het analyseren van de organische energetische D.N.A. code met behulp van Chinese astrologie. De vijf elementen Chinese filosofen hechten veel belang aan de theorie van de vijf elementen. Deze theorie dient als krachtig hulpmiddel voor de diagnose...

Emoties en onze geest transformeren

Emoties en onze geest transformeren Nog geen content aanwezig.
12
error: Content is protected !!